Bindrill - Silo Cleaning UK

Bindrill

startend

Bindrill is ontwikkeld om samen te werken met Binwhip. Als een silo in zijn geheel is overbrugd moet een doorstroomkanaal worden aangebracht om het product te kunnen verwijderen. De Bindrill functioneert op dezelfde wijze als een mobiele olie- of boorinstallatie. Het wordt aangedreven door dezelfde krachtbron en hetzelfde besturingsblok als voor de Binwhip.

Er wordt een gat door het overbrugde product geboord dat voldoende breed is om de Binwhip erin neer te laten en de taak uit te voeren.