Binwhip - Silo Cleaning UK

Binwhip

startend

Unikalne narzędzie opracowane w celu umożliwienia czyszczenia podwieszonego materiału począwszy od najmniejszych pojemników, czy zbiorników, a skończywszy na największych silosach. Przenośne urządzenie hydrauliczne korzysta z oleju spożywczego i zasilane jest silnikiem przeciwwybuchowym. Wraz z naszymi nieiskrzącymi, antystatycznymi przegubowymi biczami, spełnia ono wszystkie wymagania dla zastosowania w środowiskach niebezpiecznych i nadaje się do przemysłu spożywczego.

Binwhip można łatwo zamontować w dowolnym punkcie dostępu na górze pojemnika lub silosu. Wysięgnik wydłuża się do silosu działając jako prowadnica głowicy czyszczącej rozbijającej najtwardsze materiały, nie powodując uszkodzenia ścian zbiornika.