Bindrill - Silo Cleaning UK

Bindrill

startend

Bindrill został opracowany do współpracy z Binwhip. Jeżeli silos jest całkowicie zatkany, należy utworzyć kanał przepływowy w celu umożliwienia usunięcia produktu. Bindrill działa w taki sam sposób jak ruchoma wiertarka olejowa. Napędzana jest przez ten sam agregat i rozdzielacz wykorzystywany przez Binwhip.

W ubitym produkcie wiercony jest otwór o średnicy wystarczającej do umożliwienia opuszczenia Binwhip w celu dokończenia zadania.