Dlaczego hydraulika, a nie sprężone powietrze - Silo Cleaning UK

Dlaczego hydraulika, a nie sprężone powietrze

startend
  • Bicze hydrauliczne wykonują pracę szybciej, bezpieczniej i łatwiej.
  • Bicz hydrauliczny na większy moment obrotowy (siłę uderzenia) pozwalający na przebicie się przez grubszy materiał.
  • Kierunek obrotów bicza hydraulicznego można odwrócić, umożliwiając wprowadzenie w narożniki i zwiększenie szerokości cięcia. W przeciwieństwie do biczów na sprężone powietrze, oznacza to, stałą możliwość sterowania.
  • Posiada on jedno proste źródło zasilania: wystarczy podłączyć go do prądu elektrycznego, bez konieczności zużywania sprężonego powietrza z sieci zakładowej.
  • Do zbiornika nie są pompowane duże ilości powietrza, które mogą wytwarzać zwiększoną ilość pyłu.