Cardox - Silo Cleaning UK

Cardox

startend

Cardox is het antwoord op het verwijderen van vast materiaal dat opslagvatenblokkeert. Het systeem is ontwikkeld voor toepassing in gashoudende kolenlagen en benut het vrijkomen van inerte kooldioxide, wat het gevaar van ontbranding uitsluit.

Het systeem bestaat uit een hoogwaardige stalen buis die geschikt is voor hergebruik. In de gasdichte buis is een speciale chemische veiligheidsverwarming aangebracht. Deze veiligheidsverwarming ontvangt een kleine elektrische stroom die het vloeibare CO2 omzet in gas. Een krachtige druk van maximaal 3000 bar van het uitgezette CO2 breekt door het materiaal waarin het is geplaatst zonder de wanden van het vat te beschadigen.